Prosto mesto v vrtcu

Vrtec Škofljica, 17.10.2007

O B V E S T I L O


Spoštovani starši predšolskih otrok!

Obveščamo vas, da imamo v vrtcu Škofljica, DIO Gratova, prosto mesto za enega otroka, rojenega leta 2005.

V vrtcu Škofljica in Lavrica smo v letošnjem letu odklonili 64 otrok. Ker pa imamo v vrtcu vse oddelke oblikovane kot homogene oddelke, lahko v oddelke
1. starostne skupine vključimo le dva otroka, ki presegata starostni razpon enega leta. V DIO Gratova imamo vključenih 12 otrok letnika 2006 in enega otroka, ki je rojen leta 2005.  Zato imamo za to starost še eno prosto mesto.
Vse zainteresirane starše prosimo, da oddajo Vlogo za sprejem v vrtec, ki jo najdejo na spletni strani zavoda OŠ in vrtec Škofljica. Obrazec je na voljo tudi v vseh enotah vrtca.
Za  vse dodatne informacije pa lahko pokličite go. Vero Šparovec, na telefon: 3666 078.

 Vera Šparovec
 Pomočnica ravnateljice

Arhiv novic