Znižano plačilo vrtca za leto 2008

Škofljica, 17.10.2007

OBVESTILO O ODDAJI VLOG ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA ZA LETO 2008

Starše predšolskih otrok obveščamo, da se znižano plačilo za vrtec za otroke, ki so že vključeni v vrtec na novo določi s 1. 1. 2008. Starši lahko oddate vloge do 15. novembra 2007.

Vlogo izpolni eden od staršev ali zakoniti zastopnik otroka ter jo vloži pri pristojnem organu občine, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oz. ima stalno prebivališče eden od staršev, skupaj z otrokom. Če so starši tujci, ki so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, vložijo vlogo v občini začasnega prebivališča. Občina Škofljica sprejema vloge staršev, ki imajo stalno prebivališče v občini Škofljica.

Vloge (Obr. 1,82 VRT/1) lahko dobite v knjigarnah in papirnicah ter na spletni strani občine  (vloge in obrazci - družbene dejavnosti). Vlogi so priložena tudi navodila, ki jih natančno preberite.

Izpolnjene vloge lahko pošljete po pošti na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica ali jih oddate v sprejemni pisarni: PONEDELJEK, TOREK, ČETRTEK, PETEK od 8. do 12. ure in SREDA od 8. do 12. ure in od 15. do 17. ure.

Tistim staršem, ki znižanja ne boste uveljavljali, bo vrtec v katerega je otrok vključen izstavil račun v višini polnega plačila.

Popolna vloga mora vsebovati:

-         vsa izpolnjena polja in okenca v obrazcu (Obr. 1,82 VRT/1);

-         potrditev zaposlitve sedanjega delodajalca;

-         odločbo o odmeri dohodnine za leto 2006 oz. pisno pooblastilo vlagatelja, zakonca oz. družinskega člana, da si občinski organ omenjene podatke pridobi po uradni dolžnosti;

-         potrdilo o višini katastrskega dohodka zavezanca in priznanih oprostitvah za leto 2006  (kmetje) oz. pisno pooblastilo vlagatelja, zakonca oz. družinskega člana, da si občinski organ omenjene podatke pridobi po uradni dolžnosti;

-         davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti (MF-DURS obr. DOHDEJ št. 11) za leto 2006 (samostojni podjetniki) oz. pisno pooblastilo vlagatelja, zakonca oz. družinskega člana, da si občinski organ omenjene podatke pridobi po uradni dolžnosti;

-         potrdilo o višini zavarovalne osnove za leto 2006 (samostojni podjetniki) oz. pisno pooblastilo vlagatelja, zakonca oz. družinskega člana, da si občinski organ omenjene podatke pridobi po uradni dolžnosti;

-         potrdilo delodajalca o bruto plači za obdobje zadnjih treh mesecev (če v letu 2006 niste bili v delovnem razmerju vseh 12 mesecev, sedaj pa ste zaposleni);

-         potrdilo zavoda za zaposlovanje oz. fotokopijo delovne knjižice (v kolikor niste v delovnem razmerju) oz. pisno pooblastilo vlagatelja, zakonca oz. družinskega člana, da si občinski organ omenjene podatke pridobi po uradni dolžnosti;

-         potrdilo o višini preživnine (v kolikor jo plačujete oz. jo prejemate);

-         potrdilo o letnih zneskih prejetih pokojnin (ZPIZ) v letu 2006 oz. pisno pooblastilo vlagatelja, zakonca oz. družinskega člana, da si občinski organ omenjene podatke pridobi po uradni dolžnosti;

-         odločbo Centra za socialno delo o upravičenosti do prejema denarne socialne pomoči (v kolikor jo prejemate);

-         za polnoletne družinske člane, ki nimajo dohodkov je potrebno priložiti ustrezno dokazilo o njihovem statusu.

Prosimo, da na vlogo napišete telefonsko številko na kateri ste dosegljivi, da vas lahko pokličemo v primeru morebitnih nejasnosti.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 01/360-16-11.

                                                                                          

Zdenka Repovž, višja svetovalka

 

Arhiv novic