Knjižnica Škofljica se bo selila na novo lokacijo

Škofljica, 6.6.2007

Po večmesečnih pripravah, so izbrani izvajalci le pričeli z deli pri obnovi prostorov, v katere se bo preselila Knjižnica Prežihov Voranc.

Trenutno »gostuje« v Občinski stavbi na komaj 100 m² površine. Zaradi velike obiskanosti je založena s precej gradiva, ima otroški kotiček, bralni kotiček, internetni kotiček. Torej vse je bolj po kotičkih, ker je za kaj več enostavno premalo prostora.

Za obnovo najetih prostorov so bila rezervirana sredstva s sprejetjem proračuna za leto 2007, najemna pogodba (ki je sicer v mirovanju do vselitve), pa sklenjena že v prejšnjem letu.

Selitev je predvidena do 15. junija 2007, do takrat naj bi bila tudi končana vsa obnovitvena dela novih prostorov. Knjižnica bo opremljena tudi z nekaj nove opreme, del stare pa bomo preselili.

Upamo, da se bo v 320 m² površine našlo dovolj prostora za vse navdušene bralce, pa tudi za nove, ki jih knjižničarji vedno z veseljem pričakujejo.

Občina je za obnovo in selitev namenila skoraj 45.000 Eurov.

Arhiv novic