Gradnja večnamenske športne dvorane Škofljica

Škofljica, 6.6.2007

Gradnja športne dvorane poteka po terminskem planu. V preteklem tednu so bili montirani leseni nosilci. Predvidena je bila jeklena strešna konstrukcija, ki je bila  zamenjana z lesenimi nosilci – dogovor s podjetjem HOJA d. d. Do 20. junija bo končano pokrivanje dvorane  s strešno kritino.
Potekel je javni razpis za izbiro izvajalca za dobavitelja opreme, ponudniki so bili o izbiri že obveščeni. V kolikor ne bo pritožb na izbiro izvajalca, bo pogodba z izbranim dobaviteljem lahko podpisana do sredine junija 2007.
Sofinanciranje gradnje s strani Fundacije za šport v skupnem znesku 39.300.000,00 SIT (163.995  €)  je bilo že izvedeno, sredstva so bila nakazana na račun Občine Škofljica.
Za nakup opreme smo pridobili sredstva s strani Ministrstva za šolstvo in šport v skupnem znesku 24.000.000,00 sit (100.150 €). Sredstva bodo večinoma nakazana v letu 2008.

 

GRADNJA PRIMARNEGA KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA RUDNIK – LAVRICA


Občina Škofljica je investitor gradnje primarnega kanalizacijskega zbiralnika, ki se bo priključil na čistilno napravo Zalog. Konec leta 2006 je bilo zgrajeno prečrpališče, ki je bilo sofinancirano iz sredstev okoljske takse. Gradnja se nadaljuje skladno z izdelano dokumentacijo.
Pridobljeno je bilo soglasje za zmanjšan odmik kanala od osi železniškega tira, kar bo omogočilo gradnjo     kanala večinoma po poti, ki je v lasti Občine. Občina ima v proračunu za leto 2007 planirana sredstva za dokončanje gradnje kanala do Lavrice. V pogodbeni vsoti je zajeta tudi  obnova vodovoda po Nebčevi ulici.
Izdelana je projektna dokumentacija za primarni kanal do Škofljice. Projekt je v reviziji JP VO – KA  d.o.o. 
 

 

Arhiv novic