Krajinski park Ljubljansko barje

Škofljica, 6.6.2007

Na podlagi aprila podpisanega sporazuma o sodelovanju pri ustanovitvi Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki ga je podpisalo vseh sedem obbarjanskih občin ter Ministrstvo za okolje in prostor, je bila v sredo, 16. maja sklicana 1. seja programskega sveta. Programski svet poleg županov sestavljajo še strokovnjaki iz posameznih ministrstev, zavodov in vladnih služb, predseduje pa mu Minister za okolje in prostor, Janez Podobnik.
Programski svet bo spremljal aktivnosti za ustanovitev parka, usklajeval in usmerjal pa bo tudi izvajanje dejavnosti na območju bodočega krajinskega parka.
Na seji programskega sveta sta bila imenovana vodja in koordinator projekta, člani pa so se seznanili dosedanjimi aktivnostmi, sprejeli so načrt dela ter pregledali aktualna dogajanja.
Programski svet je potrdil sestavo strokovnega sveta, ki se bo ukvarjal s konkretnimi strokovnimi vprašanji, prvič pa se bo sestal konec maja.
Na seji so vsi prisotni izrazili upanje, da pri tokratnem poskusu ustanovitve parka ne bo ostalo le pri pobudi in načrtih. Izražena je bila zaveza vseh, da se ustanovi in zaživi park, ki naj bi pripomogel k varovanju narave, kulturne dediščine in razvoju območij, ki bodo s parkom živele.

Arhiv novic