V prostorih gasilskega doma Vrh nad Želimljem potekal sestanek

Vrh nad Želimljem, 31.05.2007
Glave teme srečanja so se vrtele okrog odvodnjavanja meteornih voda z lokalnih cest, prenosa nekaterih cest v last in upravljanje Občini Škofljica, kršenja javnega reda in miru, postavitve ekološkega otoka in širitvi omrežja javne razsvetljave.
V pogovoru so se dotaknili tudi problematike v zvezi z dostopom do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij in stanja cestno-prometnih razmer na širšem območju občine. Prisotne je zanimalo stanje na področju osnovnega šolstva in predšolske vzgoje, župan pa jih je seznanil s postopki glede ustanavljanja pokrajin in s pripravo strategije dolgoročnega razvoja Občine Škofljica.
Arhiv novic