Občinski svet je na 6. redni seji imenoval dodatne člane vaških odborov Gumnišče in Glinek.

Škofljica, 29.05.2007
Ker so takrat nekatere četrtne in vaške skupnosti predlagale manjše število članov kot to določa Odlok o krajevnih, četrtnih in vaških skupnostih, je občinski svet potrdil samo tiste člane odborov, ki so bili predlagani. Tako je bil v vaški odbor Gumnišče imenovan Dušan Jeršin, v vaški odbor Glinek pa Silvester Marinčič. 
Prejeli smo dodatne predloge in Občinski svet Občine Škofljica imenoval v vaški odbor Gumnišče:Barbaro Pelhan in Olgo Marguč v vaški odbor Glinek pa Antona Skubica in Tomaža Marinška.
Mandat članov odborov traja do izteka mandata članov občinskega sveta, ki jih je potrdil.
Arhiv novic