Investicije v komunalno infrastrukturo

Škofljica, 19.1.2011

Trenutno se na območju naše občine izvajata dve večji investiciji v komunalno infrastrukturo in sicer:

1. Gradnja vodovoda do naselja Dole
Investitor: Občina Škofljica
Izvajalec KPL d.d., Ljubljana
Predvideno dokončanje: maj 2011
Izvedena dela: položen del glavnega cevovoda od avtocestnega viadukta do prvih hiš na Dolah v skupni dolžini 1085 m.
Naslednja faza: nadaljevanje izvedbe glavne trase vodovoda v naselju Dole

2. Gradnja komunalne infrastrukture po Ahlinovi ulici
Investitorji:
Občina Škofljica (gradnja sanitarne in meteorne kanalizacije, gradnja pločnika, obnova vozišča do 40% vrednosti)
JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. (obnova vodovoda, obnova vozišča do 30% vrednosti)
JP Energetika d.o.o. (izgradnja plinovoda, obnova vozišča do 30% vrednosti)
Izvajalec: Komunalne gradnje d.o.o. Grosuplje
Predvideno dokončanje: junij 2011
Izvedena dela: položena sanitarna kanalizacija
Naslednja faza: gradnja meteorne kanalizacije in obnova vodovoda hkrati.

Arhiv novic