Oddaja vlog za znižano plačilo vrtca za leto 2012

Škofljica, 26. 10. 2011

Obveščamo vas, da so glede oddaje vlog in odločanja o višini znižanega plačila vrtca v veljavi spremembe zakonodaje. Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010 in 40/2011) se s 1. 1. 2012 pristojnost odločanja O VIŠINI ZNIŽANEGA PLAČILA ZA PROGRAM VRTCA prenaša IZ OBČIN na  pristojne CENTRE ZA SOCIALNO DELO.

O višini znižanega plačila za program vrtca bo za starše s stalnim prebivališčem na območju občine Škofljica tako odločal Center za socialno delo Ljubljana Vič – Rudnik, Tržaška cesta 40, Ljubljana. Vloge za znižano plačilo vrtca za leto 2012 lahko oddate pri pristojnem centru za socialno delo od 1. 12. 2011 dalje, in sicer na novih obrazcih, ki bodo objavljeni v mesecu novembru 2011.

Pozivamo vas, da vlog za leto 2012 ne oddajate na Občino Škofljica, saj bodo le-te zavržene.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve zagotavlja, da boste o spremembah obveščeni tudi z brošurami, na spletnih straneh in preko medijev.
                                     
                                                                                                                           Občinska uprava 
 
VLOGA   - obr.  

http://www.mddsz.gov.si/si/                                                                                       

Arhiv novic