Strategija dolgoročnega razvoja Občine

Škofljica, 28.6.2007

Dne 28.6.2007 je bila v okviru priprave strategije dolgoročnega razvoja Občine Škofljica izvedena SWOT delavnica okolje in prostor, katere se je udeležilo 20 sodelujočih. Moderatorka  delavnice je s pomočjo navzočih predstavnikov javnosti skušala doseči nabor vseh prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti s področja okolja in prostora. V prvi vrsti javne infrastrukture, kot so ceste, vodovodi, kanalizacija, železnica, v nadaljevanju pa tudi prostorskih danosti, varovanja narave in podobno.
SWOT delavnici s področja družbenih dejavnosti, ki se je odvila 4.7. je prisostvovalo 22 udeležencev, predvsem predstavnikov prostovoljnih društev, ki delujejo v občini. Razprava je bila zelo konstruktivna in je podala veliko izhodišč za ugotovitev prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti na področju aktivnosti družin, otrok, mladostnikov, kakor tudi starostnikov v naši občini.
SWOT delavnica s področja gospodarstva, kmetijstva in turizma, z dne 5.7.2007 je bila slabše obiskana, saj se je udeležilo zgolj 12 predstavnikov, predvsem iz vrst občinskih svetnikov in uprave. Obravnavane teme so ugotavljale stanje na področju gospodarstva, trgovine, razvoja podeželja, turizma in podobno.
Podjetje Oikos d.o.o. bo na podlagi izvedenih delavnic pripravilo osnove za določitev odgovorov na postavljena vprašanja ter s pomočjo statističnih podatkov, intervjujev in raziskav pripravilo posnetek dejanskega stanja, zatem pa bodo izvedene nove delavnice z zainteresirano javnostjo.

Arhiv novic