Dodelitev finančne pomoči za nabavo šolskih potrebščin

Škofljica, 1.8.2007

Dodelitev finančne pomoči za nabavo šolskih potrebščin

Občina Škofljica in Center za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik
bosta za šolsko leto 2007/2008 izvedla akcijo
dodeljevanja enkratnih denarnih pomoči
 za nakup šolskih potrebščin za osnovnošolce in dijake
iz materialno ogroženih družin.


Upravičenost do pomoči bomo določali glede na merila in določila Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS št. 54/92 in naslednji), Pravilnika o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini Škofljica, (Uradno glasilo Občine Škofljica št. 12/00) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialno-varstvenih pomoči v Občini Škofljica (Ur. l. RS št. 99/02),  upoštevane pa bodo tudi dejanske razmere družine iz katere otrok izhaja.

V primeru, da družina preko Centra za socialno delo že prejema denarni dodatek po zakonu o socialnem varstvu, je potrebno izpolniti le vlogo, če so gmotne in socialne razmere v družini nespremenjene – POZOR! NE OTROŠKI DODATEK.


Vloge za uveljavitev enkratne denarne pomoči za nakup šolskih potrebščin se oddajo na Centru za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik, Tržaška cesta 2, Ljubljana, v času uradnih ur (ponedeljek 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00, sreda 8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00,  petek 8.00 – 12.00).

Dodatne informacije lahko dobite po telefonu št. 01/200 21 54 (Dragica Pečjak, dipl. soc. delavka).


Rok za oddajo vlog je od  1. 7. 2007  do 15. 8. 2007!

 

 

Občina Škofljica
        Boštjan Rigler, župan

Arhiv novic