»Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči za leto 2012«.

Zavod za zaposlovanje RS je na svoji spletni strani dne 19. 7. 2012 objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči za leto 2012«.

Namenjeno je (tržnim in netržnim) delodajalcem, ki bodo za najmanj 12 mesecev neprekinjeno zaposlili brezposelne osebe, ki so bile ob podpisu zaposlitvenega načrta prejemniki denarne socialne pomoči, o čemer jim je izdana odločba s strani pristojnega centra za socialno delo, ter izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev:

- da so zadnjih 6 mesecev prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali
- da so starejše od 50 let ali
- da imajo dokončano I. ali II. raven izobrazbe oziroma usposobljenosti.
Subvencija znaša 4.500,00 EUR za zaposlitev osebe za obdobje najmanj 12 mesecev neprekinjeno.

Javno povabilo bo odprto do 15. 11. 2012 oz. do porabe razpoložljivih sredstev.

Podrobnejše informacije so dostopne na povezavi http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo?aid=492.

Občina Škofljica

Arhiv novic