RAZGRNITEV ŠTUDIJE ZA OBVOZNICO ŠKOFLJICA

Sprememba javnega naznanila z dne, 8.11.2012.

Javno naznanilo

Gradivo si je možno ogledati na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor:

http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/

Javna obravnava bo izvedena v četrtek, 22. novembra 2012, ob 17.00 uri v Kulturni dvorani na Škofljici, Šmarska cesta 3.

Na študijo variant s spredlogom najustreznejše rešitve in na okoljsko poročilo lahko v času javne razgrnitve od 26. oktobra 2012 do 9. decembra 2012 podate svoje pripombe ali predloge na predpisanem obrazcu- Obrazec Pripomba / Predlog za obvoznico Škofljica.

 

 Škofljica, 24. 10. 2012

Arhiv novic