PODPISANA POGODBA za izvedbo KANALIZACIJE LAVRICA - ŠKOFLJICA


Po pridobitvi vseh potrebnih soglasij in uspešno izvedenem postopku javnega naročila je bil dne 22.10.2012 na Občini Škofljica »slavnostni podpis« pogodbe za izvedbo kanalizacije Lavrica – Škofljica.

 

Slika splet_1.jpg 
 
Gre za eno večjih investicij v občini, ki se bo pretežno financirala iz sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije.
Investicija je v sklopu širšega projekta »Čista Ljubljanica – 1. sklop«, kjer sodeluje osem sosednjih občin, pri čemer je naša občina med prvimi podpisnicami pogodbe o izvedbi del.
Vrednost celotne investicije je 2,14 mio/€, pri čemer bo občina prejela nekaj več kot 1,6 mio/€ nepovratnih sredstev.
 
Slika splet_2.jpg 
 
Izgradnja kanalizacije zajema pripravljalna dela, izgradnjo povezovalnega zbiralnika Škofljica – Lavrica v dolžini 2.454 m in dve črpališči, dokončanje izgradnje kanalizacije v naselju Žaga v dolžini 357 m, gradbena dela, obrtniška dela, elektro instalacije, strojne instalacije, zaključna dela, dobavo vsega potrebnega materiala, opreme in izvedbo vseh del vezanih na projekt.
 
Investicija bo neposredno vplivala na kakovost pitne vode in zdravje ljudi, razvoj in vrednost nepremičnin, na kmetijsko dejavnost, zmanjšanje onesnaženosti naselij in okolja, estetsko vrednost in rekreacijske možnosti. Pričakovati je, da bo vse to več kot ugodno vplivalo na razvoj občine. 
Pogodbeni izvajalec: Komunalne gradnje d.o.o. Grosuplje obljublja, da bodo z deli pričeli v nekaj dneh, investicijo pa dokončali v enem letu.

Hkrati je občina tudi v zaključni fazi pridobivanja ustrezne dokumentacije za drugi sklop projekta »Čista Ljubljanica«, rekonstrukcija vodovodnega omrežja Lavrica-Škofljica in Orle, kjer se prav tako pričakuje najmanj 1,6 mio/€ nepovratnih sredstev EU.

Več informacij o projektih »Čista Ljubljanica« je objavljenih na internetni strani: www.cistaljubljanica.si
     
 
Škofljica, dne 22.10.2012                                Občina Škofljica Arhiv novic