IZBRANA IDEJANA ZASNOVA NOVE ŠOLE NA LAVRICI

Občinski svet Občine Škofljica je na 19. redni seji, 13. 12. 2012 sprejel sklep, da se za predvideno gradnjo nove Osnovne šole na Lavrici potrdi idejna zasnova Studia UR.A.D d.o.o.  in da je naslednja faza »izdelava idejnega projekta«.

 

 sola.jpg

 
Po izdelavi idejnega projekta, ki je v zaključni fazi, bo lažje doreči roke, faze gradnje objekta in finančno konstrukcijo. 

 

Maj 2013 Občina Škofljica

Arhiv novic