JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V OPERACIJO PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2013 LJUBLJANSKA URBANA REGIJA (OSREDNJESLOVENSKA RAZVOJNA REGIJA)

 

Namen operacije je podjetniško usposabljanje mladih, visoko izobraženih brezposelnih oseb v Ljubljanski urbani regiji s ciljem, da bi se mladi po zaključku operacije samozaposlili, zaposlili v lastnem podjetju ali zaposlili pri drugem delodajalcu.
Cilji operacije so zagotavljanje podpore, zlasti v obliki usposabljanja, mladim z višjo in visoko izobrazbo, ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu, zaposlovanje mladih.

Ciljna skupina so osebe, izbrane na podlagi tega javnega poziva, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje oz. druge osebe v skladu z določili tega javnega poziva.

Operacija je usmerjena v razvoj podjetništva, prednostno med mladimi z višjo in visoko izobrazbo oz. zaključenim magistrskim ali doktorskim študijem, njihova vključitev v operacijo pa pomeni obvezo, da bodo s strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem v okviru operacije pridobili ustrezna znanja in veščine, ki so nujno potrebna za identifikacijo podjetniške ideje, razvoj ideje in njeno izvedbo v praksi, uspešno vodenje podjetja, komunikacijo s poslovnim okoljem in drugo. 

Rok za prijavo je 25. 1. 2013, do 14. ure. 

Več v priloženem razpisu.

 

Škofljica, 16.1.2013 

Arhiv novic