Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1, VO 9/2 za funkcionalno enoto F10.


 
Gradivo bo javno razgrnjeno od 1.2.2013 do 16.2.2013, v prostorih Občine Škofljica.
Ogled je možen vsak dan v poslovnem času Občine.

Javna obravnava bo organizirana v sredo, 6.2.2013, ob 16. uri v kulturni dvorani Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica. 


Sklep


21. januar 2013
Arhiv novic