KRAJANI VAŠKE SKUPNOSTI GLINEK - GUMNIŠČE

Na podlagi  69. člena Statuta Občine Škofljica,  (Ur.l. RS 1/10 in 101/10) , 


vabim  krajane Vaške skupnosti Glinek - Gumnišče na

ZBOR KRAJANOV,


ki bo v ponedeljek, 6. maja  2013, ob 19. uri,

v   Kulturni dvorani Občine Škofljica.


Dnevni red:
1. Predstavitev novih aktivnosti na projektu »P + R« - »parkiraj in se pelji« 
2. Aktualne dejavnosti in načrt dela za leto 2013 
3. Pobude in vprašanja
4. Razno

Ivan Jordan, l.r.
ŽUPAN

Datum:    29. 4.  2013
Številka:   03607-05/2013


Škofljica, 29. 4. 2013Arhiv novic