ZBOR KRAJANOV VS ORLE

Na podlagi  69. člena Statuta Občine Škofljica,  (Ur.l. RS 1/10 in 101/10) ,

 

 

vabim vas na zbor krajanov

 

 Vaške skupnosti Orle

 

ki bo v petek, 17. maja  2013, ob 19. uri,

 

v  prostorih Gasilskega doma Orle.

 

 

Dnevni red:

1.   Predstavitev aktivnosti na projektu izgradnje vodovoda

2.   Aktualne dejavnosti in načrt dela za leto 2013

3.   Pobude in vprašanja

4.   Razno

 

Ivan Jordan, l.r.

ŽUPAN

 

Datum:    8. 5. 2013

Številka:   03607- 07/2013

 

Arhiv novic