OBVESTILO O SPREMENJENEM DNEVU ODVOZA BIOLOŠKIH ODPADKOV

 
 
Sporočamo vam, da s 1. junijem 2013  na vašem področju spreminjamo dan odvoza BIO odpadkov.
Po novem bomo rjave zabojnike pri vas praznili ob četrtkih na štirinajst dni.

Prvi odvoz po novem urniku bo v četrtek 6. 6. 2013.

Če imate kakšno vprašanje, nas lahko pokličete v Snagin center za podporo in pomoč uporabnikom na številko 01/477 96 00 ali pošljete e-sporočilo na naslov snagalj@snaga.si.

Snagina priporočila

1. Preverite, kaj odlagate v črne zabojnike. Vanje spada zelo malo odpadkov − plenice, mačji pesek, vrečke od sesalca in hišne pometnine so najpogostejši.
 
2. Embalažo pred odlaganjem stisnite oziroma zložite.

3. Reklamacijo zaradi neodvoza Snagi sporočite v treh dneh (Snagin center za pomoč in podporo uporabnikom na telefonski številki 01 477 96 00 ali e-naslovu snagalj@snaga.si).

4. Če zabojnik za embalažo ne zadostuje vašim potrebam, na Snagi  naročite večjega/dodatnega. Strošek na vaši položnici se zato ne bo nič spremenil

5. Zabojniki naj bodo za praznjenje pripravljeni do 6. ure zjutraj,  saj vam Snaga ne more zagotoviti, da bo vaše zabojnike vedno praznila takrat, kot to običajno počne. Še bolje je, da zabojnike pripravite že zvečer.

6. Snaga ni dolžna ne pristojna za prevzemanje zabojnikov z dvorišč in drugih zasebnih površin. Obveznost občanov je, da na dan odvoza pripravite ustrezne zabojnike na prevzemno mesto.


Osnovna težava pri prepolnih zabojnikih za preostanek odpadkov je zelo pogosto neločevanje oziroma premalo dosledno ločevanje odpadkov. Na Snagi smo že večkrat skupaj s stanovalci oziroma z občani pregledali vsebino posameznih zabojnikov (na primer na Brezovici in v Tacenskih dvorih) in ugotovili, da je v črnih zabojnikih pogosto tudi več kot pol odpadkov, ki vanje ne spadajo. 

Možnosti rešitve prepolnih zabojnikov so tri:
1. bolj natančno in dosledno ločevanje;
2. naročilo večjih ali dodatnih zabojnikov za preostanek odpadkov, BIO odpadke (če seveda Snaga pri vas te odpadke zbira) ali embalažo (naročilo dodatnega/večjega zabojnika za embalažo ne prinaša nobenih dodatnih stroškov);
3. tedenski odvoz odpadkov, če je glede na Snagine poti to mogoče (kar pa bistveno poviša strošek na položnici, in sicer na trikratnik sedanjega stroška).

Svetujemo vam, da večji ali dodatni zabojnik naročite prek Snaginega spletnega mesta http://www.mojiodpadki.si/narocanje/sprememba, lahko pa tudi pokličete v Snagin center za pomoč in podporo uporabnikom na telefonsko številko 01 477 96 00. Obrazec vam bodo poslali po pošti, zabojnik pa Snaga pripelje v približno dveh tednih.


Strošek, ki ga občani plačate Snagi, je odvisen od:
- pogostnosti odvoza odpadkov (pri tedenskem odvozu preostanka odpadkov in embalaže je strošek višji kot pri tritedenskem);
- velikosti in števila zabojnikov za preostanek odpadkov;
- ega, ali uporabljate zabojnik za biološke odpadke (tega Snaga prej ni posebej obračunavala).Snaga, d. o. o. 

Arhiv novic