KANALIZACIJSKI ZBIRALNIK LAVRICA - ŠKOFLJICAGradnja primarnega kanalizacijskega zbiralnika Lavrica - Škofljica poteka po načrtih. Oba izvajalca uspešno nadomeščata izpadle zimske dneve, ko ni bilo mogoče delati. Trenutno se izvajajo dela na treh pozicijah in sicer na Ulici ob barju, Dolenjski cesti (pod železniško progo na barjanski strani) in na lokaciji prvega izmed dveh črpališč, ki je ob potoku Prošca. Gradnja slednjega je še posebej zahtevna, saj je ob veliki globini izkopa in s tem povezane nevarnosti zaradi zemeljskih pritiskov, potrebno stene gradbene jame varovati z zagatnimi stenami. To so 12 m dolge kovinske lamele, široke približno 50 cm, ki se pred izvedbo izkopa s posebnim vibracijskim nastavkom na bagru vtisnejo v zemljo. Ko so vtisnjene lamele po celem obodu črpališča se lahko prične izkop gradbene jame in to do globine 3 m. Nato se namesti ojačitev iz jeklenih profilov, sledi nova faza izkopa do globine 6 m in tako do končne globine 9 m. Sledi izvedba pilotov, betoniranje temeljne plošče in sten iz armiranega betona.

V sklopu te investicije je v prvi tretjini junija 2013 predviden pričetek izvedbe komunalnih vodov po Habičevi in Ulici Jerneja Petriča.

Projekt so-financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada.


kanalizacija kanal.JPG

Slika 1:trasa kanala, globina izkopa 5,5 m.photo.JPG

Slika 2: Zavarovanje in izkop gradbene jame za črpališče Č1

Škofljica, 24.5.2013
Arhiv novic