LETNE REZERVACIJE V VRTCIH

 

Starši otrok, za katere je Občina Škofljica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo letno rezervacijo v obdobju od 15. junija do 15. septembra. Letno rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka do 30 koledarskih dni. Starši so jo dolžni vrtcu napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca na predpisanem obrazcu.

V primeru, da se plačilo staršev otrok, za katere je Občina Škofljica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna, rezervacij ne morejo uveljavljati.

Za rezervacijo starši plačajo 30 % od njihovega, z odločbo določenega, dohodkovnega razreda.

 

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljic


Škofljica, 24.2.2013 Občinska uprava


Arhiv novic