Nove cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Škofljica

 

S 1. 7. 2013 veljajo nove »nižje« cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Škofljica. Cena programa za prvo starostno obdobje se je znižala za 4,10%, za drugo starostno obdobje pa za 4,70%. Polna cena programa za prvo starostno obdobje znaša 454,62 EUR, za drugo starostno obdobje pa 326,53 EUR. S sprejetim sklepom se še naprej ohranja zdravstvena in letna rezervacija, ki se lahko uveljavlja le ta otroka, za katerega se plačilo ne financira oz. sofinancira iz državnega proračuna.

Občinska uprava Občine Škofljica

http://www.uradni-list.si/1/content?id=113798

Arhiv novic