ODLAGANJE ODPADKOV NA EKO OTOKIH

STROGO PREPOVEDANO!

ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV na EKO OTOKIH, razen:
- papir
- steklo
- embalaža 


Ostali odpadki se odlagajo v ZBIRNEM CENTRU– REBER!

 
SREDA: 15.00 – 18.00 ure
SOBOTA: 9.00 – 12.00 ure
 

 

  NADZOR izvaja: MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO!

Arhiv novic