ENERGETSKA SANACIJA OŠ ŠKOFLJICA IN STAREGA VRTCA LAVRICA

 
nalozba.jpg 
 
 
Občina Škofljica je na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor: »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti«,
kandidirala z dvema projektoma, in sicer:
 
a) Energetska sanacija OŠ Škofljica in
b) Energetska sanacija starega Vrtca Lavrica
 
Kandidatura je bila uspešna, saj je občina že prejela Sklep o odobritvi 170.536,69 EUR nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada EU.
 
V kratkem pričakujemo tudi sklep o odobritvi nepovratnih sredstev za enoto Vrtca na Lavrici.
 
 
 
 Julij, 2013                                                                                     Občina Škofljica  

Arhiv novic