ŠE NEKAJ PROSTIH MEST V VRTCU ŠKOFLJICA

OBVESTILO


Spoštovani starši predšolskih otrok!

V Vrtcu Škofljica smo pred dokončnim oblikovanjem skupin otrok za šolsko leto 2013/14. Kljub veliki prostorski stiski in velikemu številu odklonjenih otrok imamo še tri prosta mesta za otroke rojene leta 2008. 

Zakon o vrtcih (Ur.l.RS, št. 100-05,25/08,98/09-ZIUZGK,36/10,62/10-ZUPJS,94/10-ZIU) in Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje  (Ur.l. RS, št. 75/05, 82/05,76/08,77/09,102/09,105/10) pa nam zaradi strukture obstoječih oddelkov (homogeni) ne dovoljuje vključitve mlajših otrok.

Zato pozivamo starše otrok rojenih leta 2008, da lahko oddajo vlogo za sprejem ali pokličejo na tel. 059 25 2011, gospo Vero Šparovec. Obrazec Vloga za vpis otroka  v vrtec lahko najdete na naši spletni strani: vrtec-skofljica-lavrica.si .
 

                Vera Šparovec, v.d. ravnatelja 
 
 
Objava je tudi na spletni strani vrtca.

 
Posodobljeno, 25.9.2013 

Arhiv novic