POZIV K PREDHODNEMU POSVETOVANJU O USTREZNOSTI PREDLAGANIH IMEN ULIC V POSLOVNO OBRTNI CONI ŠKOFLJICA

V POC Škofjlica so delno že zgrajeni poslovni objekti; za del cone pa se izgradnja objektov še predvideva, zato je potrebno, skladno z veljavno zakonodajo, urediti imenovanje  in označevanje ulic.

 

Podan je predlog, da se v poslovno obrtni coni  Škofljica na novo poimenujejo naslednje ulice:

- Malnarjeva cesta
- Obrtna ulica
- Cesta ob Bregu
- Gorenčeva ulica
- Pot ob hrastih
- Pot k železnici 

Več si preberite v priloženi dokumentaciji:
poziv
- grafični prikaz 
- obrazložitve in opis i

Arhiv novic