IZVEDENA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

V sklopu projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice-1.sklop-Izgradnja kanalizacije v občini Škofljica je bila izvedena komunalna infrastruktura na Habičevi in Ulici Jerneja Petriča na Škofljici. Položeni sta bili sanitarna in meteorna kanalizacija ter obnovljeno vozišče, kar je bilo sofinancirano iz Kohezijskih skladov EU, državnega proračuna RS in proračuna Občine Škofljica.

Ob tem je JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. obnovila vodovod, JP Energetika Ljubljana d.o.o. pa zgradila plinovodno omrežje. 

 

 Habiceva spodnji del.jpg     Habiceva zgornji del.jpg

Jerneja Petrica spodnji del.jpg      Jerneja Petrica zgornji del.jpg

 

Občina Škofljica 

 

Škofjlica, 6.11.2013

Arhiv novic