VABILO NA DELOVNO SREČANJE LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM

Lokalna akcijska skupina LEADER LAS»SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM«, 
ki jo zastopa predsednica UO LAS, Marjana Marn
po pooblaščeni pravni osebi za zastopanje 
CIZA, ZAVOD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana, 

Ljubljana, 4.11. 2013 

VABILO
na
DELOVNO SREČANJE 
LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEMki bo v SREDO, 13.11.2013 ob 17.00 uri
v kulturni dvorani Občine Škofljica
(Šmarska cesta 3, 1291 ŠKOFLJICA)

Programsko obdobje 2007 – 2013 se izteka in s tem tudi prvo obdobje izvajanja pristopa LEADER. 
Lokalna akcijska skupina »Sožitje med mestom in podeželjem« vam želi predstaviti kaj vse se je v tem obdobju naredilo, kje smo bili uspešni in kje so bili največji problemi. Seveda vam bomo predstavili tudi izhodišča za novo programsko obdobje 2014 – 2020. 
Temelj za pridobivanje EU sredstev LEADER je Lokalna razvojna strategija zato bomo skupaj pogledali kaj smo uresničili v tem obdobju in poskušali oblikovati izhodišča za novo programsko obdobje.

Dnevni red:
1. ANALIZA IZVAJANJA LEADER PRISTOPA NA NAŠEM OBMOČJU 
Predstavitev dosedanjega izvajanja pristopa LEADER in rezultate ter probleme pri izvajanju projektov LEADER. 
2. SMERNICE RAZVOJA PODEŽELJA IN IZVAJANJA LEADER PRISTOPA V NOVEM PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014 – 2020 
3. LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA – KJE SMO IN KAJ ŽELIMO
4. VPRAŠANJA IN POBUDE 

Naredili smo prve korake, včasih bolj, včasih manj uspešne. Veliko smo se naučili, ne le iz uspehov ampak tudi iz napak. 
Imamo dobre temelje, da v novem programskem obdobju naš LAS postane pomemben člen razvoja podeželja na našem območju.                                                                                 MARJANA MARN, predsednica UO LAS 


CIZA, Zavod za razvoj podeželja, 
Upravljalec LAS
JOSIP PINTAR

Arhiv novic