Občina Škofljica že drugič prejela certifikat kakovosti za leto 2013/2014Certifikat ISSO Zlati Kamen občino Škofljica ponovno uvršča med najboljše in najbolj urejene občine v državi. Certifikat kakovosti ISSO je sestavljen indeks, ki meri stopnjo razvitosti občine, tvori pa ga 43 kazalnikov. Certifikat so letos med barjanskimi in zalednimi občinami že drugo leto zapovrstjo prejele občine Brezovica, Dobrova Polhov Gradec in Škofljica, prvič pa je med prejemniki tudi Horjul. Ker je biti dve leti zapovrstjo med najuspešnejšimi dosežek, ki ga je smiselno podčrtati, so ti kraji prejeli tako imenovani AA certifikat. 
 
 Certifikat ISSO Zlati kamen_Skofljica_2013_2014.jpg
Certifikat lahko pridobijo občine, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja, torej jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja. Izhodišče za podelitev je nadpovprečna vrednost indeksa ISSO, torej konkretni, merljivi in preverjeni podatki. Kriteriji za podelitev nagrade pa so le deloma kvantitativni; odločilna je namreč ocena skupine strokovnjakov z različnih področij. 
 
Indeks spremlja demografska gibanja, učinkovitost delovanja občine, dinamiko gospodarskega razvoja, stanje na trgu dela in na področju izobrazbe, življenjski standard, stopnjo socialne kohezije in stopnjo okoljske osveščenosti v občini.
 
Na priznanje smo seveda ponosni.
 
 
Občina Škofljica 
 
 
Škofljica, 12.11.2013 
 
 
 

Arhiv novic