EVROPA BO SOFINANCIRALA 88 PARKIRNIH MEST


Občina Škofljica je uspešno kandidirala na javnem razpisu ministrstva za infrastrukturo in prostor; »Cestna infrastruktura – javni potniški promet«, v okviru skupnega projekta Ljubljanske urbane regije P&R /parkiraj in pelji se/. 
  
    P&R_2013.jpg
  
Gre za kohezijski projekt, ki je razdeljen v dve fazi. Prva faza, ureditev parkovnih površin v centru Škofljice, je že končana. 
Na podlagi pravnomočno zaključenega javnega razpisa je tudi že podpisana izvajalska pogodba za drugo fazo, kjer bo v centru Škofljice na novo urejenih 88 parkirnih mest. 
Dodatna pridobitev bo tudi;
- električna polnilnica za avtomobile 
- pokrita kolesarnica in 
- urbanomat.
 
Evropska unija bo projekt sofinancirala, v višini: 276.507,43 EUR.

V sled tega bo Občina Škofljica izkoristila vsa razpoložljiva nepovratna Kohezijska sredstva, ki so bila na razpolago zgolj za komunalne in energetske projekte. 
Žal pa v trenutno veljavni evropski finančni prespektivi ni na razpolago evropskih nepovratnih sredstev za gradnjo objektov namenjenih družbenim dejavnostim.   
  
 
Ivan Jordan, župan
 
 
Škofljica, julij 2014 

Arhiv novic