POGODBA ZA PROJEKTIRANJE NOVE OSNOVNE ŠOLE NA LAVRICI - PODPISANA


Po uspešno zaključenem postopku javnega naročila sta 11. novembra 2013 
župan Ivan Jordan in direktor podjetja STYRIA ARHITEKTURA d.o.o. David Mišič, kot najugodnejši ponudnik, podpisala pogodbo za projektiranje nove osnovne šole na Lavrici.
 
 PODPIS POGODBE ZA PROJEKTIRANJE OS LAVRICA 2013 022.jpg
 
 
Po dodatnih pogajanjih je bila dosežena končna cena 75.000 €, kar je 3-4 krat nižja cena, kot je bila za »prvotni projekt«.
 
Projektna dokumentacija naj bi bila končana v roku 60 dni. Sledi pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja in hkrati objava javnega razpisa za izvedbo I. faze - temeljenja.
 
 
 
 
Občina Škofljica
 
 
Škofljica, 15.11.2013  

Arhiv novic