BREZPLAČNO PREDAVANJA NA TEMO UČINKOVITA RABA IN OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V GOSPODINJSTVIH

  Vabimo vas, da se v sredo, 18. 12. 2013, od  17:00 do 18:00 ure,

v kulturni dvorani Škofljica, udeležite brezplačnih predavanj na temo

STROKOVNA IN FINANČNA POMOČ ZA UČINKOVITO RABO IN OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE V GOSPODINJSTVIH

Vsebina predavanja:

 Sistemi za ogrevanje in hlajenje, priprava tople sanitarne vode, prezračevanje 

 Energetska sanacija objekta 

 Finančna pomoč za učinkovito rabo in obnovljive vire energije v gospodinjstvih

 Predstavitev primerov dobre prakse

 Razprava in zaključek 


Cilji  predavanj so:

 S praktičnimi primeri predstaviti smiselnost pristopa k energetski sanaciji ali gradnji in prenovi objektov zaradi učinkovite rabe energije v stavbah ter izzivi, ki se pri tem pojavljajo pri zasnovi stavb ter uporabi materialov in sistemov

 Predstaviti sodobne sisteme za zagotavljanje kvalitetnih in primernih energetskih sistemov in ugodja v stavbah

 Predstaviti možnosti pridobivanja nepovratnih in drugih virov financiranja


Komu je predavanje namenjeno:

• fizičnim osebam, lastnikom objektov, ki  želijo zmanjšati energetsko potratnost objektov v katerih bivajo, pri tem pa potrebujejo nasvet ali napotek pri izvedbi in možni pridobitvi ustreznih finančnih sredstev


Predavatelji:

- ENVIRODUAL d.o.o. –  energetski upravljavec Občine Škofljica

  

 

Vljudno vabljeni,

 

 

Škofljica, 22.11.2013 

 

                                                                                                                                                   

Arhiv novic