Od 1. 1. 2014 veljajo v Vrtcu Škofljica nižje cene programov predšolske vzgoje

NIŽJE CENE PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCU ŠKOFLJICA

 

Občinski svet Občine Škofljica je na 24. redni seji dne 19.12.2013 sprejel

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica

Nova cena programa vrtca za

                                                - I. starostno skupino je 447,30 EUR in

                                                - II. starostno skupino 321,90 EUR

Starši lahko za svoje otroke uveljavljajo letno rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka do 30 koledarskih dni, v obdobju od 15. junija do 15. septembra.

Starši so odsotnost dolžni napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti iz vrtca oziroma najkasneje do 15. junija.

 

Škofljica, 6.1.2014 

Arhiv novic