Zakon o davku na nepremičnine

Zakon o davku na nepremičnine velja od 1.1.2014 dalje in uvaja skupen davek za obdavčitev nepremičnin.

Lastniki morajo preveriti pravilnost vpisanih podatkov pri njihovih nepremičninah in v kolikor le-ti ne odražajo dejanskega stanja, podatke spremeniti. Podatke lahko preverijo preko osebnega ali javnega vpogleda na spletni strani www.e-prostor.gov.si , ali pridobijo izpis v geodetskih pisarnah. Do 1. februarja 2014 bodo lastniki prejeli obvestilo z vsemi evidentiranimi podatki v registru.


Pomembni datumi do izdaje odločb o odmeri davka na nepremičnine:

•    1. 2. 2014 – Geodetska uprava Republike Slovenije izda obvestila  o podatkih o nepremičninah s pripisanim informativnim   izračunom davka

•    do 31. 3. 2014 lastniki nepremičnin lahko spreminjajo podatke pri  nepremičninah, ki ne odražajo dejanskega stanja

•    1. 4. 2014 - je presečni datum za podatke, ki jih Geodetska uprava posreduje Davčni upravi Republike Slovenije, ta pa jih uporabi za izračun davka in izdajo odločb o odmeri davka na nepremičnine
 
Več o modelih vrednotenja nepremičnin si lahko ogledate v Zbirki vrednotenja nepremičnin, kjer so modeli vrednotenja nepremičnin podrobneje opisani. Trenutne vrednosti, ki so zapisane v registru nepremičnin, so izračunane na podlagi veljavnih modelov vrednotenja in določenih indeksov vrednosti nepremičnin, pri čemer se pri izračunu uporabijo ažurni (veljavni) podatki o nepremičninah iz registra


Podatke o nepremičninah  lahko preverite:


Pogosta vprašanja


Škofljica, 12. 1. 2014

 

Arhiv novic