PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE V OBDOBJU 2014-2020

Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica opredeli na podlagi analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa tudi vpetosti teh gospodarskih panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru.
 
Pregled Programa razvoja podeželja 2014-2020 si lahko ogledate na tej povezavi:
Arhiv novic