PIJAVA GORICA – Obvestilo glede uporabe »Skednja«

 
Skedenj.jpg   PG.jpg

Zgodovinko-kulturni objekt, imenovan tudi Skedenj, je bil v zadnjem obdobju do dobra obnovljen. 
Tudi s pomočjo nepovratnih sredstev, ki jih je občina pridobila preko ukrepa  Leader, Sožitje med mestom in podeželjem oziroma iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Iskrena zahvala gre tudi marljivim domačinom, še zlasti g. Cibru, ki so v svojem prostem času postorili veliko dobrega.

Občina Škofljica je kot lastnica objekta  že pridobila uporabno dovoljenje za »Skedenj«. Trenutno pa pripravlja ustrezno dokumentacijo še za pridobitev uporabnega dovoljenja za kulturni objekt,  z možnostjo izvajanja javnih prireditev.

To je tudi edini razlog, da tega objekta nismo uvrstili v javni poziv za uporabo kulturnih objektov v letu 2014.
 
Na občini razumemo, da je tovrsten objekt za kraj izrednega pomena, zato tudi izdajamo soglasje za njegovo uporabo.

Ob tem pa je potrebno ločiti uporabo za krajevno običajen namen (sestanek sveta krajevne skupnosti, zbora krajanov, manjše kulturno-turistične prireditve . . ) in druge javne prireditve, kjer se pričakuje večje število udeležencev. Za slednje pa mora odgovornost za uporabo objekta prevzeti organizator.
In ker predsednik Kulturno umetniškega društva Pijava Gorica, kot organizator decembrske prireditve, kljub izdanemu soglasju občine, ni želel prevzeti nikakršne odgovornosti, do uporabe objekta ni prišlo. 
 
Organizator je slabo voljo obiskovalcev in krivdo prevalil na občino oziroma kar na župana.
Po našem videnju, neopravičeno! Toliko bolj, ker na prevzemu odgovornosti organizatorja javne prireditve vztrajajo strokovne službe občine in ne župan.

V sled tega prosimo za razumevanje trenutne situacije. Organizatorjem pa želimo varno in uspešno izvedbo javnih prireditev. 
 
 
 
 

Občina Škofljica – občinska uprava
 
 
Škofljica, 12.2.2014 

Arhiv novic