ZAHVALA GASILCEM, PRIPADNIKOM CZ, DELAVCEM KOMUNALNIH IN ELEKTRO SLUŽB TER HRABRIM OBČANOMNarava izbira svoja pota; prehaja iz ene skrajnosti v drugo. Izsušena polja v poletnem času nemalokrat postanejo jeseni jezera, ki  ogroženim prebivalcem vzbujajo strah pred poplavami, letošnji začetek februarja pa je z ledom okoval naše kraje, zaselke, poljane, gozdove. Zaradi izpada električne energije, pomanjkanja pitne vode, neprevoznosti  cest, neogrevanih domov, je v ledu zmrznil tudi naš ustaljeni vsak dan in le v nekaj dneh smo spoznali, kako vsemogočna je narava in kako trhla je lahko civilizacija sedanjega stoletja.
 
  Zled_1.JPG           Zled_2.jpg
In v vsej razsežnosti »naravne ujme«, ki je nastala ob lomljenju dreves, rušenju električnih  drogov in daljnovodov, praznih vodovodnih ceveh, ogrožanja stanovanjskih hiš, smo spoznali, kako pomembna je organiziranost družbe. 
 
 Zled_3.JPG       Zled_4.JPG
 
Posledice razdejanja, ki ga je povzročil žled v naši občini, so odpravljala vsa prostovoljna gasilska društva v Gasilski zvezi Škofljica, ob sodelovanju poveljnika Štaba civilne zaščite in poveljnika GZ Škofljica, Elektro Ljubljana – enota Grosuplje in njihovi električarji, VO-KA, izbrani izvajalec vzdrževanja občinskih cest Križman d.o.o. v sodelovanju z zunanjimi usposobljenimi izvajalci, Tesarstvo in krovstvo Janez Mehlin s.p., Škofljica, TGM Metod Podržaj d.o.o., Škofljica ter nekateri pogumni občani. Svoje  so z donacijo enkratnih toplih obrokov hrane  prispevali tudi Picerija Arkada Škofljica, Grandvid Hotel Lavrica in Gostilna Čot Pijava Gorica. Več kot dobrodošla je bila tudi donacija treh agregatov gospodarske družbe BTS Company d.o.o. iz Ljubljane.
 
  Zled_5.JPG
 
 
V zares obsežni akciji, ki se je na mojo zahtevo pričela že v soboto, 31. januarja in trajala vse do petka, 07. februarja, je v intervencijah sodelovalo 432 prostovoljnih gasilcev, ki so opravili 2083,14 ur zelo zahtevnega in odgovornega dela. A kljub že skoraj nadčloveškim naporom ni bilo moč odpraviti vseh nastalih težav v nekaj urah. Tudi iz razloga, ker je imel Elektro Ljubljana hude težave z vzpostavljanjem elektro omrežja na širšem območju Republike Slovenije.  Poleg tega so se kot »domine« zrušili štirje daljnovodi,  ki vsak po svoje vplivajo na dobavo elektrike v našo občino.
 
Zato zahvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih postregli s čajem in kakorkoli prispevali k temu,  da so vse aktivnosti v zvezi z odpravo posledic  naravne nesreče potekale nemoteno in s svojim delom omogočili prehodnost cest, odstranili nevarna drevesa v bližini objektov, poskrbeli, da je že v nekaj  dneh v vseh naseljih v občini zasvetila luč in iz pip pritekla voda, da so lahko naši otroci varno prispeli do šol in vrtcev, občani do svojih služb. 
 
Še enkrat,  HVALA VAM, SPOŠTOVANI OBČANI; za pomoč, strpnost in razumevanje!                                                                                                               
                                                                                                        IVAN JORDAN 
                                                                                                                Župan

Arhiv novic