POZIV OBČANOM ZA ODSTRANITEV PODRTEGA DREVJA IN VEJEVJA
Občina Škofljica poziva vse občane, kateri so lastniki zemljišč ob občinskih cestah in ostalih javnih površinah, da čim prej pregledajo svoja zemljišča in umaknejo oz. odstranijo v ujmi (žledu) podrta drevesa in vejevje, ki je padlo na ali ob vozišče in sicer vsaj 2 metra  od roba vozišča. Prav tako je potrebno odstraniti vsa potencialno nevarna in poškodovana drevesa in veje, katera ogrožajo javne površine.  S tem boste prispevali k večji varnosti vseh udeležencev v prometu.

Hvala.  
 
 
Režijski obrat Občine Škofljice
 
 
 
Škofljica, 17.2.2014 

Arhiv novic