EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD, BO DANES OBJAVIL NOVA JAVNA POZIVA ZA DODELJEVANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV V LETU 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

ekosklad.png 

 

 

SPOROČILO ZA MEDIJE                                                               28. februar 2014

 

 Nadzorni svet Eko sklada je potrdil javne pozive, na podlagi katerih bo Eko sklad v letu 2014 ponudil skupaj 21,5 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Razpisanih je že pol milijona evrov za električna vozila, ki manj obremenjujejo okolje, danes pa bo razpisanih še 21 milijonov evrov za nove naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah, od tega do 7,5 milijona evrov iz sredstev Sklada za podnebne spremembe za določene naložbe v stanovanjskih stavbah na degradiranih območjih, to je na območjih občin, ki so sprejele odlok o načrtu za kakovost zraka zaradi prekomerne obremenjenosti s prašnimi delci PM10.

 

Spodbude bodo namenjene za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso, vgradnjo toplotne črpalke, priključitev starejše stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije, vgradnjo energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva, toplotno izolacijo fasade in strehe, vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, gradnjo ali nakup pasivne oz. skoraj nič energijske stanovanjske stavbe in celovito obnovo starejše stanovanjske stavbe, nakup stanovanja v tri in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj nič energijskem razredu ter vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje večstanovanjske stavbe. Višina spodbude je pri večini ukrepov, za katere je mogoče dodeliti nepovratna sredstva, omejena na 25 % priznanih stroškov naložbe, za določene naložbe na območjih občin, ki so sprejele odlok o načrtu za kakovost zraka, so nepovratne finančne spodbude višje in znašajo do 50 % priznanih stroškov naložbe, hkrati pa je za vsak posamezen ukrep določena omejitev višine spodbude v absolutnem znesku.

 

Tehnične zahteve posameznega ukrepa, ki je predmet spodbude v stanovanjskih stavbah, bodo v primerjavi z lanskim javnim pozivom spremenjene pri vgradnji kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso. V skladu s trenutno veljavno uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav bo za vse naprave z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) zahtevana obvezna vgradnja lambda sonde. Poleg tega bo za kurilne naprave, ki omogočajo uporabo dveh ali več vrst goriv (npr. polena in peleti), to je kurilne naprave s kombinirano kurjavo, preverjana skladnost z zahtevami javnega poziva glede toplotno-tehničnih karakteristik za vse vrste goriv, ki jih lahko ta naprava uporablja.

 

Z namenom spodbujanja energijsko učinkovite obnove starejših stanovanjskih stavb bodo višje spodbude za ta ukrep, nepovratne finančne spodbude za gradnjo novih stanovanjskih stavb pa bodo na voljo samo za tiste stavbe, ki bodo grajene v pasivnem oziroma skoraj nič energijskem standardu.

 

Poleg tega bodo v primerjavi z lanskim javnim pozivom nižje spodbude za vgradnjo centralnega sistema prezračevanja ali lokalnih naprav za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka z rekuperacijo, pa tudi za nakup stanovanja v tri in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem oz. skoraj nič energijskem razredu.

 

 

Hkratna pridobitev ugodnega kredita in nepovratnih sredstev

 

Dodatna ugodnost, ki jo bo Eko sklad ponudil investitorjem občanom tudi v letošnjem letu, je možnost najema ugodnega kredita ob hkratni pridobitvi nepovratnih sredstev za naložbe občanov, ki lahko združujejo enega ali več različnih ukrepov, ki jih Eko sklad sofinancira. Obrestna mera kreditov je trimesečni EURIBOR + 1,5 %, efektivne obrestne mere pa so objavljene v besedilu javnega poziva 49OB13, ki bo veljal še do konca aprila, razpisana sredstva pa so povišana za dva milijona evrov.

 

Vsi javni pozivi so/bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Eko sklada, kjer je/bo na voljo tudi dokumentacija za prijavo.

 

                                                                                   Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 

Arhiv novic