ZELENA LUČ ZA NOVO OSNOVNO ŠOLO NA LAVRICI


OS Lavrica.jpg
 
Po uspešno zaključenem postopku javnega naročila za projektiranje in v roku izvedeni projektni dokumentaciji, je občina prejela gradbeno dovoljenje, ki je tudi že pravnomočno.  

Dokončen je tudi postopek javnega razpisa in podpisana pogodba z najugodnejšim ponudnikom za izvedbo temeljne plošče s predvidenimi piloti. 
V ta namen je bil dne 02.09.2014 položen temeljni kamen.
Prav tako je bil v objavo že posredovan javni razpis  za izvedbo prve faze gradnje, ki zajema potrebne prostore za nemoten pouk prve triade. 
V kolikor bo zagotovljena finančna konstrukcija, bomo takoj objavili javni razpis za izvedbo še ostalih prostorov s športno dvorano.   
Vsekakor pričakujemo pričetek gradnje OŠ Lavrica še v tem mesecu.  

   
 
 
September 2014 Občina Škofljica, župan Ivan Jordan
  
  

 
  
Arhiv novic