Spremembe, ki se obetajo pri Zakonu o davku na nepremičnine


Predvideni so trajni ukrepi Vlade RS:

·     zaradi težav, povezanih s stalnim bivališčem, Ministrstvo za finance pripravi spremembo Zakona o davku na nepremičnine, s katero se določi enotna nižja stopnja davka (0,15%) za rezidenčne in nerezidenčne nepremičnine.

·      zaradi težav pri opredelitvi zemljišč za gradnjo stavb, se s spremembo Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin določi, da se v letu 2014, zemljišča za gradnjo stavb vrednotijo kot vsa nezazidana stavbna zemljišča.


Če želite urediti podatke v registru nepremičnin v eni izmed geodetskih uprav ali pisarn, se lahko za obisk naročite na brezplačni telefonski številki GURS 080 22 15 in sicer:
od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 19.30 ter ob petkih od 7.30 do 18.30.

 

Podatke, ki se urejajo pri drugih organih, kot na primer vpis stalnega bivališča na upravni enoti (Krajevni urad Škofljica) ali vpis lastništva/služnosti v zemljiško knjigo, predhodno uredite, da boste lahko ob obisku v geodetski pisarni podatke v registru nepremičnin dokončno uredili.

Podatek, ki ga lahko urejate na Občini Škofljica pa se tiče namenske rabe zemljišč;

obrazec - podatki, ki jih spreminjate na občini do vključno 26. 3. 2014

 

Več vprašanj se nanaša tudi na oprostitve. Zakon o davku na nepremičnine (Ur. L. št. 101/2013 – 8. člen, točka 3) predvideva :

»Oprostitev za javno dobro iz 5. točke prvega odstavka tega člena, ki ni evidentirano v zemljiški knjigi, se upošteva:
– z zmanjšanjem davčne osnove za delež površine zemljišč pod kategoriziranimi cestami, gozdnimi cestami in železnicami, določen na podlagi zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture ali banke cestnih podatkov pri ministrstvu, pristojnemu za infrastrukturo;
– z zmanjšanjem davčne osnove za delež površine zemljišč, ki so v registru nepremičnin evidentirana z dejansko rabo vodna zemljišča.«

Torej za zemljišča, po katerih poteka kategorizirana cesta ali pot se zmanjša davčna osnova v tem deležu.

 

Arhiv novic