JPSNAGA s prvim aprilom 2014 znižuje ceno ravnanja z odpadki

Ljubljana, 17. marec 2014  – Ljubljansko javno podjetje Snaga je danes sporočilo, da s prvim aprilom 2014 znižuje ceno ravnanja z odpadki. Nižji strošek je posledica spremenjenih cen komunalnih storitev, ki jih je Snaga izračunala na podlagi podatkov za leto 2013 in poslovnega načrta za 2014. Vsakoletni izračun cen podjetju nalaga Uredba o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (na kratko Uredba o cenah). Od 1. aprila 2014 dalje bo povprečni strošek ravnanja z odpadki na gospodinjstvo za 10 odstotkov oziroma za evro in pol nižji: povprečna cena na gospodinjstvo v 2013 je bila 9,85 evra, načrtovana cena za 2014 pa je 8,16 evra.

 

Uredba o cenah določa, da mora javno podjetje vsako leto preverjati kalkulacije cen komunalnih storitev. Snaga je na podlagi nerevidiranih podatkov za leto 2013 in potrjenega poslovnega načrta za 2014 izračunala spremembe cen komunalnih storitev in ugotovila, da bo skupna cena ravnanja z odpadki v povprečju nižja za deset odstotkov.

 

V okviru tega:

- spremembi cene zbiranja komunalnih odpadkov in zbiranja bioloških odpadkov nista potrebni, saj se predračunski ceni (glede na potrjeni ceni) ne razlikujeta za več kot deset odstotkov,

- se nova cena odlaganja komunalnih odpadkov zaradi znižanja stroškov na račun finančnih jamstev precej zniža,

- se nova cena obdelave komunalnih odpadkov (predvsem zaradi izpada prihodkov iz prodaje sekundarnih surovin) nekoliko zviša.

 Gospodinjstva na območju Snage bodo za ravnanje z odpadki tako še naprej plačevala  bistveno manj kot povprečno gospodinjstvo v Sloveniji: povprečni letni strošek na gospodinjstvo v Sloveniji znaša 150 evrov, na območju Snage pa je povprečni strošek na gospodinjstvo 115 evrov na leto. Povprečna cena, ki jo npr. plača gospodinjstvo v Italiji, pa znaša 240 evrov letno.

  

Snaga se v evropski vrh uvršča tudi po deležu ločeno zbranih odpadkov: novembra 2013 je na območju Ljubljane in devetih primestnih občin presegla 55 odstotkov ločeno zbranih odpadkov. Naslednji cilj je doseči 65-odstotni delež ločenih frakcij.

 

snaga.jpg 

Škofljica, 18.3.2014 

Arhiv novic