KOHEZIJSKI PROJEKT POVEZOVALNEGA KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA ŠKOFLJICA – LAVRICA . . V ZAKLJUČNI FAZI


Gradbena dela na trasi so končana, montirajo se zadnji deli strojne in elektro opreme v črpališčih na Škofljici in Lavrici. Podana je vloga za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja. 
Občina je za izvedbo projekta že prejela nekaj manj kot 1,5 mio/€ nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada EU in Proračuna Republike Slovenije.

V zadnji fazi bo na delu trase, ki poteka po Cesta ob Barju, JP Energetika Ljubljana d.o.o. pričelo z gradnjo plinovoda. 
Po napovedih bodo z deli pričeli v začetku aprila 2014. Z investitorjem je dogovorjeno, da bo o pričetku del obvestil občane, ki imajo svoje stanovanjske objekte ob Cesti ob Barju.
Sočasno z gradnjo plinovoda se bo »začasno« uredila Cesta ob Barju. 

Dokončna ureditev Ceste ob Barju pa sledi po izvedbi drugega Kohezijskega projekta: Vodovod Škofljica – Lavrica in navezavo vodovoda Orle na sistem mestnega vodovoda Ljubljana, za kar »država« še vedno ni izdala končne odločbe o sofinanciranju, čeprav so projekt že zdavnaj potrdile vse pristojne institucije.
 
 
 
Škofljica 21.3.2014                                                                                    Občina Škofljica

Arhiv novic