Poziv kmetom in lastnikom kmetijskih zemljišč ob javnih cestah

 

 

Pred nami je obdobje, ko se na kmetijskih zemljiščih izvaja spomladansko oranje njiv. Oranje kmetijske površine bližje od predpisane, poškoduje spodnji nosilni ustroj ceste. Posledica je razpokanost asfalta in posedki robu prometnega pasu.  Poškodbe cestišča se mora zaradi zagotovitve varnosti udeležencem v cestnem prometu sanirati, kar pa je povezno s stroški, ki bremenijo upravljavca ceste. Problem predstavlja tudi obračanje traktorjev s priključki na cestnem svetu oziroma na vozišču, s čimer se poškodujejo bankine in onesnažuje vozišče. Poleg navedenega pa višji posevki tik ob cestišču zmanjšujejo vidljivost in preglednost na vozišču.

 

Glede na opisano problematiko vas z namenom odvrnitve od škodljivega ravnanja, vezano na  poostren nadzor s strani Medobčinskega inšpektorat in redarstva občin Grosuplje, Ig in Škofljica, seznanjamo z določbami Zakona o cestah (Ur. l. RS št. 109/2010 in 48/2012):

 

  • »Prepovedano je orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto« 4. točka 2. odstavka 5. člena,

 

  • »Prepovedano je na cestišče javne ceste nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati« 5. točka 2. odstavka 5. člena;

 

Za kršitev se za prekršek, skladno z določili 7. odstavka 5. člena z globo 1.000 eurov kaznuje posameznik.

Vsled navedenega vas naprošamo, da navedene določbe iz predpisa dosledno upoštevate.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica

 Škofljica, 25.3.2014 

Arhiv novic