NUSZ – sprememba podatkov

 

Z razveljavitvijo Zakona o davku na nepremičnine se za leto 2014 odmeri nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), davek od premoženja ter pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Odmera omenjenih davčnih obveznosti bo tekla na način, kot je to veljalo za pretekla leta

Da bi pri odmeri upoštevali pravilne podatke vas pozivamo, da nam posredujete spremembe o lastništvu stavb. Še posebej zavezanci, ki so postali lastniki stavb v času od 1. 1. do 1. 4. 2014.

 
Občinska uprava Občine Škofljica 

 

Škofljica, 10.4.2014 

Arhiv novic