NOV MOST V BABNI GORICI


Pri pregledu občinskih cest smo ugotovili, da most preko Škofeljščice v Babni Gorici ni v najboljšem stanju. 

V letošnjem planu sanacij smo želeli most obnoviti. Pri sami obnovi je bilo ugotovljeno, da je most, še posebej pa oporni zid, v tako slabem stanju, da ga je potrebno odstraniti in narediti novega.  

Prepričani smo, da je most pomembna pridobitev za občino, še zlasti z vidika večje prometne varnosti.


  IMG_4781.JPG

 

 
Ivan Jordan, župan
 
 
Škofljica, 14. junij 2014 
 

 

Arhiv novic