Krediti in spodbude EKOSKLADA / JAVNI POZIVI

 

Eko sklad je v letošnjem letu razpisal skupaj 21,5 milijonov evrov nepovratnih sredstev, od tega 21 milijonov evrov za nove naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na stanovanjskih stavbah in 0,5 milijona evrov za električna vozila, ki manj obremenjujejo okolje.

 

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov bo odprt do 30.4.2014, za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in zasebnike pa do 30.6.2014. Vsi javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih sredstev bodo odprti do navedenih datumov oziroma do objave zaključka in objavljeni v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Eko sklada, kjer je na voljo tudi dokumentacija za prijavo.

 

Pomembno je, da investitor, ki želi pridobiti nepovratna sredstva, pred oddajo vloge ne prične z izvedbo del.

 

Eko sklad investitorjem omogoča kombiniranje različnih ukrepov, tako lahko najamete ugodni kredit, hkrati pa pridobite tudi nepovratna sredstva v okviru ukrepov, ki jih Eko sklad sofinancira. Pri tem velja, da višina nepovratne finančne spodbude in kredita skupaj praviloma ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe.

 

Več o odprtih razpisih in možnosti financiranja vaših naložb, si lahko pogledate na spletni strani Eko sklada: http://www.ekosklad.si oz. na jih kontaktirate na: 01/ 241 48 20. Občani pa se za brezplačno energetsko svetovanje lahko obrnete tudi na svetovalne pisarne, združene v svetovalno mrežo ENSVET: http://gcs.gi-zrmk.si oz. na njihovi brezplačni tel. št.: 080 1669.

 

Pregled javnih pozivov. 

 

Pripravil pogodbeni partner:

ENVIRODUAL d.o.o. 

Arhiv novic