JAVNA RAZGRNITEV SPREMEMBE ODLOKA O ZN VS 9/10 Škofljica – VAROVANA STANOVANJA

 

Občina Škofljica v sodelovanju z družbo Sanolabor d.d. pripravlja spremembo Odloka o zazidalnem načrtu VS 9/10 Škofljica za del morfološke enote 2A/1.

 

Območje izdelave spremembe obsega zemljišča parcel 756/2, 756/3, 756/4 in 756/5 vse k.o. Lanišče.

 

Javna razgrnitev bo potekala od 26.5.2014 do 9.6.2014  v prostorih Občine Škofljica.

 

Javna obravnava bo v sredo, 28.5.2014, ob 16. uri, v društveni sobi.

 

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka spremembe Odloka o zazidalnem načrtu VS 9/10 Škofljica za del morfološke enote 2A/1

 

 

 

 

Arhiv novic