Zelena luč za največji kohezijski projekt v Sloveniji

snaga1.jpg 

 

Projekt nadgradnje RCERO Ljubljana je največji kohezijski projekt s področja okolja v državi.  Kot soustanoviteljica/sovlagateljica poleg Ljubljane, Brezovice, Dobrova-Polhov Gradca, Dola pri Ljubljani, Horjula in Medvod je udeležena tudi Občina Škofljica

 

Skupna predvidena vrednost nadgradnje RCERO Ljubljana znaša 127.048.772 evrov (brez DDV).

Evropska komisija je z izdano odločbo o sofinanciranju že odobrila 77,6 milijona evrov. Preostanek sredstev se zagotavlja iz državnega in občinskih proračunov ter iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Nadgradnja RCERO Ljubljana zajema izgradnjo naslednjih objektov:

  1. Objekti za predelavo odpadkov
  2. Čistilna naprava za izcedne vode
  3. 3. faza IV. in V. odlagališča nenevarnih odpadkov Barje

Septembra 2012 je bila podpisana pogodba za izgradnjo glavnih objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (RCERO MBO) v vrednosti 112,2 milijona evrov (brez DDV).

 

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je okoljevarstveno soglasje za poseg Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki izdala decembra 2013, okoljevarstveno dovoljenje pa marca 2014. Pristojna upravna enota je gradbeno dovoljenje izdala 21. maja 2014.

snaga2.jpg

snaga3.jpg  

Maj, 2014

Arhiv novic